Dobrobyt

Co się dzieje po zerwaniu?

Po zerwaniu na długo utrzymuje się w nas poczucie osamotnienia, pustki i samotności. Przechodzimy przez prawdziwą fazę „żałoby”

Poczucie braku miłości

Poczucie, że nie jest się kochanym, pojawia się na kilku frontach. W zasadzie jest to rzeczywistość, która dotyka wszystkich ludzi.

Samotność jest konieczna

Nawet jeśli bycie samotnym pozostaje podstawową koniecznością, jesteśmy świadkami wzrostu wartości przypisywanej relacjom społecznym