Biografia

Safona z Lesbos, kobieta uciszona

Niewiele jest imion żeńskich, które wyróżniają się w całej historii ludzkości. Wśród wszystkich tych męskich imion jest jedno, które świeci własnym światłem: Safona z Lesbos.