Co to jest zespół Lennoxa-Gastauta?

Cos

Zespół Lennoxa-Gastauta dotyka od 3 do 6% dzieci z padaczką, częściej u chłopców niż dziewcząt. Zwykle pojawia się po raz pierwszy w wieku około 3 i 5 lat, aw prawie połowie przypadków przyczyny są nieznane. Klinicznie, napadom zwykle towarzyszą zaburzenia funkcji poznawczych oraz a WIDZIEĆ typowy.

W praktyce degradacja poznawcza postępuje we wszystkich przypadkach. Osoby dotknięte chorobą mają trudności w nauce, utrata pamięci i zmiany psychomotoryczne. Połowa badanych, którzy osiągnęli wiek dorosły, ma znaczące deficyty, a tylko bardzo niski odsetek jest samowystarczalny. We wszystkich zdiagnozowanych przypadkach zespołowi Lennoxa-Gastauta towarzyszy upośledzenie umysłowe.pierwsze miesiące związkuW przybliżeniu 5% pacjentów z zespołem Lennox-Gastaut umiera przed 10. rokiem życia z powodu tej choroby lub powiązane problemy. Często choroba trwa nadal adolescencja aw wieku dorosłym powodując liczne problemy emocjonalne i dysfunkcje. Obecne terapie koncentrują się na poprawie jakości życia pacjentów.

Główne objawy zespołu Lennox-Gastaut

Zespół Lennoxa-Gastauta to ciężka postać padaczki dziecięcej, która powoduje pogorszenie zdolności intelektualnych dziecka i dalsze problemy w trakcie rozwoju. Napady zwykle rozpoczynają się przed 4 rokiem życia. Rodzaje napadów związanych z tym zespołem mogą się różnić, ale zwykle należą do następujących typów: • Toniki : sztywność ciała, skrzywienie oczu, rozszerzenie źrenic i zmieniony rytm oddychania;
 • Cloniche : krótka utrata napięcia mięśniowego i przytomności, która powoduje potencjalnie niebezpieczne ciężkie upadki z powodu ich nagłości i przemocy;
 • Nietypowa nieobecność: okresy, w których osoba jest nieobecna i wpatruje się w punkt nie reagując na bodźce zewnętrzne;
 • Myoclonia : nagłe skurcze mięśni.
Dziecko i matematyka

W niektórych okresach drgawki są częstsze, w innych przez krótki czas nie pojawia się napad padaczkowy. Większość dzieci cierpiących na zespół Lennox-Gastaut doświadcza pewnego stopnia degradacji w funkcjonowaniu intelektualnym lub procesie informacyjnym , a także opóźnienie w rozwoju i inne zaburzenia zachowania.

Problemy związane z chorobą

Ten zespół wiąże się z poważnymi zaburzeniami zachowania, takimi jak:

 • Nadpobudliwość;
 • Agresja;
 • Skłonności autystyczne;
 • Zaburzenia osobowości;
 • Częste objawy psychotyczne.

Do powikłań zdrowotnych osób dotkniętych tym zespołem należą również zaburzenia neurologiczne, takie jak tetrapareza, niedowład połowiczy, zaburzenia pozapiramidowe i opóźniony rozwój motoryczny. Gdy występuje w bardzo młodym wieku, nie można powiedzieć, czy zespół Lennoxa-Gastauta jest trwałą kontynuacją zespołu Westa. Jednak może również wystąpić w drugiej połowie dzieciństwa, w okresie dojrzewania, a nawet w wieku dorosłym.Pacjenci mogą doświadczać wolnofalowej fazy snu w EEG, upośledzenia umysłowego, trudnych do leczenia napadów oraz negatywnej odpowiedzi na leki przeciwdrgawkowe. Rozwój psychiczny i ewolucja kryzysów u dzieci nie pozwalają na sformułowanie dokładnej prognozy. Niemniej jednak zespół Lennoxa-Gastauta nie jest jednostką patologiczną, ponieważ może mieć wiele przyczyn.

Przyczyny i leczenie

Najczęstsze przyczyny pojawienia się tego zespołu to:

zignoruj ​​mężczyznę, który cię skrzywdził

 • Zaburzenia genetyczne;
 • Zespoły nerwowo-skórne;
 • Encefalopatia po zmianach niedotlenieniowo-niedokrwiennych;
 • Zapalenie opon mózgowych;
 • Wady rozwojowe mózgu;
 • Asfiksja okołoporodowa;
 • Poważne uszkodzenie mózgu;
 • Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego;
 • Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe lub metaboliczne.

W 30–35% przypadków przyczyny są nieznane. Ponieważ jest to zaburzenie niezwiązane z konwencjonalnymi terapiami, jego leczenie jest bardzo skomplikowane. Leki pierwszego rzutu to walproinian i benzodiazepiny (Clonazepam, Nitrazepam i Clobazam), które podaje się zgodnie z najczęstszymi typami napadów.

Leczenie mające na celu złagodzenie lub amortyzację objawów zwykle nie ogranicza się do pojedynczego leku, ale do jednoczesnego stosowania różnych leków, takich jak lamotrygina, walproinian i topiramat. Niektóre dzieci odczuwają poprawę, ale generalnie u wszystkich rozwija się tolerancja lek , która z biegiem czasu nie służy już do kontrolowania napadów, przynajmniej nie do końca.

Leczenie zespołu trwa tak długo, jak pacjent żyje, ponieważ nie ma lekarstwa. Głównym celem leków jest poprawa jakości życia poprzez zmniejszenie częstotliwości napadów, chociaż całkowita remisja nie jest możliwa. Oprócz narkotyków istnieją inne metody leczenia, takie jak dieta cetogeniczna , stymulacja nerwu błędnego i leczenie operacyjne.

Obecnie długoterminowe prognozy poprawy są zniechęcające, a śmiertelność przed 11 rokiem życia wynosi 10%. Dobrą rzeczą jest to, że naukowcy codziennie pracują nad tą sprawą, a postęp technologiczny w ostatnich latach był ogromny.

Leki

Niektóre dane dotyczące zespołu

Wszyscy autorzy są zgodni co do szczególnego i sugestywnego charakteru obserwowanych kryzysów, jak również na ich wysokiej częstotliwości. Jednak przy określaniu rodzajów kryzysu pojawiają się istotne różnice. W rzeczywistości często zdarza się, że są krótkie, czasem nawet niezauważone.

Zmiany funkcji psychicznych są na ogół poważne, zarówno pod względem inteligencji, jak i osobowości. W większości przypadków upośledzenie umysłowe utrzymuje się lub pogarsza. Prawdopodobnie jest częściowo związane z zanikiem mózgu, co zostanie potwierdzone za pomocą encefalografii gazowej lub tomodensytometrii.

Z drugiej strony słabe umiejętności uczenia się mogą być związane z częstością kryzysów, z występowaniem trwałych epizodów dezorientacji w postaci Stan padaczki oraz z zaburzeniami psychotycznymi, nie wspominając o wykluczeniu szkolnym i przedawkowaniu terapeutycznym. Na ocenę poziomu psychicznego często wpływają zmiany charakteryzujące się typowymi dla dziecka przedpsychotycznymi lub psychotycznymi zmianami osobowości (autyzm dziecięcy).

Cudowny świat zespołu Aspergera

Cudowny świat zespołu Aspergera

Zespół Aspergera jest znany od niedawna; Znajomość jego cech pozwala lepiej podejść do tych, których dotyczy