Choroby

Zespół Ehlersa Danlosa

W tym artykule mówimy o patologii klasyfikowanej jako rzadka: zespole Ehlersa Danlosa (EDS), który atakuje tkankę łączną.

Światowy dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS wykracza poza zwykłe podnoszenie świadomości na temat choroby. To ogólnoświatowe wydarzenie obchodzone jest co 1 grudnia.

Zespół Balinta

Zespół Balinta jest spowodowany ciężkim uszkodzeniem mózgu. Leczenie polega na odzyskaniu funkcji utraconych w wyniku samego urazu.