Muzyka I Psychologia

Psychologia muzyki

Muzyka wpływa na umysł. Psychologia muzyki pomaga nam wybrać rytmy, których będziemy słuchać, kiedy jesteśmy smutni i kiedy jesteśmy szczęśliwi