Terapia

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na związku między myśleniem, emocjami i zachowaniem w celu rozwiązania różnych problemów psychologicznych.